Interventieteam sportbonden

Steeds meer sportbonden willen hun lokale inzet efficiënter organiseren. In een tijd waarin de kerntaken van bonden onder druk staan, heeft de lokale inzet op interventies (bijvoorbeeld Sportimpuls-projecten) geen eerste prioriteit. Wij bieden de mogelijkheid deze inzet op een interventieteam uit te besteden.

Judo Bond Nederland

De Judo Bond Nederland (JBN) maakt hier gebruik van bij de verdere uitrol van de  interventie 'ZekerBewegen'. Sportimpuls verzorgt niet alleen de lokale organisatie en uitvoering, maar ook de verduurzaming via Sport Impact Financiering. De bond blijft eigenaar van de interventie en als zodanig verantwoordelijk voor de betrokkenheid van haar leden op de lokale uitvoering.

Sportimpuls Interventieteam

Het ondersteunen van JBN-leden op ZekerBewegen (en andere interventies) is belegd bij het Sportimpuls Interventieteam voor bonden. Dit team bestaat uit senior sportprofessionals, die weten hoe de hazen lopen binnen gemeenten en een vlotte, solide lokale uitvoering kunnen organiseren.

Innovatie - interventieteam | Sportimpuls bv

Taken Interventieteam

Wij bieden:

  • verkenning meerwaarde uitbesteding lokale inzet sportbonden
  • organisatie Interventieteam per sportbond/interventie
  • acquisitie en accountmanagement gemeenten
  • doorontwikkeling richting Sport Impact Financiering
  • aanvullen uitvoeringsprogramma met erkende interventies
  • bemensing: via detachering of op contractbasis

Meer informatie

Wilt u hier meer over weten en de mogelijkheden verkennen? Neem dan contact met ons op.

TOP