Witte rook sportimpuls 2014

Eindelijk is bekend gemaakt hoe de 3e tranche van de Sportimpuls er uit gaat zien.

Medio februari gaat de Sportimpuls 2014 van start. Zoals eind vorig jaar al werd aangekondigd, zijn voor deze ronde wijzigingen doorgevoerd in de procedure, de beoordelingscriteria en de Menukaart met mogelijke interventies.

Lees verder

Sportimpuls kinderen sportief op gewicht 2014

Ook in 2014 krijgen lokale sport- en beweegaanbieders de kans om, samen met partijen uit de lokale gezondheidszorg, sport- en beweegaanbod op te zetten voor kinderen van 0-4 jaar en jongeren van 12-18 jaar met overgewicht of obesitas. Aanvragen kunnen worden ingediend via de website van ZonMw bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG). De ronde staat open van 27 maart tot 3 juni 15.00 uur. Na de beoordelingsprocedure kunnen gehonoreerde aanvragen uiterlijk in januari 2015 van start gaan.

Lees meer

Bron: sportindebuurt

De accenten binnen de derde ronde Sportimpuls

Inmiddels is bekend dat ZonMw en de betrokken landelijke partners meer tijd nodig hebben gehad om de derde tranche van de Sportimpuls voor te bereiden. De officiele berichtgeving wordt nog voor het einde van het jaar verwacht; toch dienen zich via het circuit al enkele voortekenen aan over de verschuivingen.

De volgende verbeteringen zullen worden ingevoerd: Lees verder

lerende netwerken sport in de buurt en sportimpuls

Dit najaar, in september en oktober organiseert Sport en Bewegen in de Buurt de volgende ronde Lerende Netwerken. Op basis van suggesties en vragen van deelnemers in april dit jaar hebben ze een gevarieerd programma samengesteld. Ook worden de laatste landelijke ontwikkelingen voor zowel Buurtsportcoaches als de Sportimpuls (inclusief Kinderen sportief op gewicht) toegelicht.

In zes regio’s worden de ‘Lerende Netwerken’ georganiseerd. Het doel van deze regionale bijeenkomsten is het samenbrengen van mensen en organisaties die zich bezighouden met Sport en Bewegen in de Buurt. Naast gemeenten worden organisaties uit de sector zorg & welzijn, sportverenigingen, buitenschoolse opvang, bedrijfsleven en onderwijs uitgenodigd.

Website Sport in de Buurt

Lees meer

Toewijzingen sportimpuls 2013

Op maandag 1 juli heeft ZonMw de brieven met duidelijk over de aanvragen sportimpuls 2e tranche de deur uit gedaan. Op dinsdag 2 juli druppelen de eerste berichten door, met name toekenningen worden gemeld op Twitter. ZonMw meldt imn haar toewijzings- of afwijsbrieven dat er 640 aanvragen zijn ingediend twv 46 miljoen. Alleen de echt (zeer) goede en (zeer) relevante aanvragen waren kansrijk.

Helaas werkte de post niet overal mee. Een groot aantal aanvragers zat ook op woensdag (3 juli) nog met veel hoop en spanning te loeren naar de brievenbus. Dat zou toch anders moeten kunnen in deze moderne tijd.

Binnen enkele dagen zal het wel bekend zijn wie een toekenning heeft ontvangen. Pas na het aanvaarden van de subsidievooraarden wordt de subsidie definitief toegekend (2 september wordt de “lijst” bekend gemaakt). Lees meer

En dan aan de slag met alle mooie plannen. Of uithuilen en opnieuw beginnen. Of zonder de subsidie starten met de plannen en op andere manieren voor financiering. Heel veel succes allemaal.

Wim van ‘t Westeinde
bureau sportimpuls.nl

Sportimpuls 2012

ZonMw mocht meer dan 900 aanvragen ontvangen in de eerste ronde van de Sportimpuls. Voor een totaalbedrag van 60 miljoen euro is ingediend – 11 miljoen euro was voor deze ronde beschikbaar. Daarvoor konden 172 projecten,gespreid over heel Nederland, worden gehonoreerd. Voor elke doelgroep zijn Sportimpuls-projecten gestart. Een groot aantal projecten richt zich op schoolgaande jeugd.

Download factsheet (bron: zonmw)

sportimpuls tweede tranche met 635 subsidieaanvragen zet in op kwaliteit

De tweede tranche van de sportimpuls heeft 635 subsidieaanvragen opgeleverd. Dat is veel minder dan zelfs de minst optimistische voorspellingen. Daar waar een beetje was gerekend op 1000 tot 2000 aanvragen is het aantal ruim eronder gebleven. Hoe kan dat? Heeft het te maken met de strengere criteria? Of is het de kleine kans op toewijzen die aanvragers afschrikt. Is er meer ingezet op samenwerken? laten we hopen dat ZonMw, NOC8NSF, NISB en/of VSG met een analyse naar buiten komt. En nu maar wachten op de uitslag. Getalsmatig lijkt de kans op subsidie groter, maar de verwachting is dat de gemiddelde kwaliteit ook veel hoger zal zijn. Dus grotere concurrentie.

Mijn mening is dat een subsidieverzoek pas echt goed is als het plan (eventueel wat gedowngrade) toch door kan gaan zonder sportimpuls subsidie. Succes en sterkte allemaal de komende maanden.

kamerbrief voortgang sport en bewegen in de buurt

Onderstaande teksten zijn overgenomen uit de kamerbrief van 12-12-2012

Om te stimuleren dat er lokaal in de eigen buurt meer sport- en beweegaanbod ontstaat voor mensen die (te) weinig sporten en bewegen, heb ik de Sportimpuls ingericht. Hierbij worden initiatieven die elders succesvol zijn gebleken, gebruikt op nieuwe locaties en wordt lokale samenwerking gestimuleerd. Zo kan bijvoorbeeld een samenwerking ontstaan tussen een sportvereniging, gemeente, buurtsportcoach en een welzijnsinstelling.

Met de eerste ronde van de Sportimpuls (periode april – juni 2012) kunnen ongeveer 170 lokale projecten in het hele land uitgevoerd worden. Ik heb gemerkt dat er lokaal veel enthousiasme is om met dit thema aan de slag te gaan. In totaal zijn ruim 900 aanvragen ingediend. Helaas is het niet mogelijk om alle initiatieven te ondersteunen. Dit najaar zijn de gehonoreerde aanvragers aan de slag gegaan met het opstarten van hun activiteiten. De projecten kennen een grote variëteit en zijn verspreid over heel Nederland; van seniorensport in Ureterp tot zwemaanbod gericht op mensen met een lichamelijke- of geestelijke beperking in Nijmegen.

Diverse sporten zijn vertegenwoordigd zoals voetbal, gymnastiek, hockey en judo. Ruim 75% is gericht op jeugd; 35% op volwassenen, 27% op ouderen en bijna 25% op gehandicapten of chronisch zieken. Ook constateer ik dat er bredere samenwerkingsverbanden ontstaan tussen de lokale sport- en beweegaanbieders en scholen/buitenschoolse opvang, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven.

klik hier voor de gehele tekst